Vangjush Koroveshi | LambdaTest Certified πŸŽ“

Congrats! Vangjush Koroveshi for becoming LambdaTest certified professional. :clap:

Certification passed: Selenium 101 | TestNG | Selenium Advanced :man_student:

Certificate ID for Selenium 101: S101-SQIARW

Certificate ID for TestNG: TNG-Y4ZFRL

Certificate ID for Selenium Advanced: SEA-QWUM6I

Follow him on LinkedIn . :point_left:

Selenium-101-Certified LambdaTest TestNG Certified Selenium-Advanced-Certified

1 Like