Karthik V | LambdaTest Certified πŸŽ“

Congrats! Karthik V for becoming LambdaTest certified professional. :clap:

Certification Passed: Selenium Java 101 :man_student:

Selenium Java 101 Certification ID: SJA-YFH4F3

Follow him on LinkedIn: Karthik V :point_left:

SeleniumJava 101

1 Like